Politica de confidențialitate

Sunt de acord ca  S.C. OHDA DESIGN S.R.L. (operator date personale ….) să colecteze şi să prelucreze toate datele cu caracter personal înscrise în acest formular pentru inscrierea si participarea la concursul “XYZ COMPETITION” , pentru organizarea evenimentului precum și în relația cu co-organizatorii si colaboratorii parteneri, pentru evidența persoanelor inscrise si persoanelor finaliste/ castigatoare

Am fost informat  ca drepturile mele privind prelucrarea datelor cu caracter personal  sunt: dreptul la informare, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor(dreptul de a fi uitat), dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de  retragerea consimtământului,  dreptul de a depune plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si că îmi pot  exercita aceste drepturi,  prin simpla transmitere a unei solicitari la adresa de e-mail: contact@ohda.ro

Am citit ,  am inteles pe deplin regulamentul concursului “XYZ COMPETITION” si sunt de acord termenii si conditiile de inscriere/participare la concurs mentionate in acest Regulament.